توجه کافی به کنترل قند خون در کنار پایش مستمر وضعیت چربی های خون ، فشار خون و عملکرد کلیه ها  و توجه کافی به عوامل خطر  زمینه ساز بروز عوارض ناشی از دیابت ( نظیر دریافت قند های ساده ، استعمال دخانیات ، استرس و فعالیت بدنی ) از جمله راهبردهای اساسی است که مبتلایان به دیابت و خانواده های آنان بایستی مورد توجه قرار دهند. اصول اولیه برنامه غذائی در مبتلایان به دیابت و نحوه تنظیم برنامه غذائی فردی نیز از اجزائ ضروری آموزشی بیماران دیابتی و والدین کودکان مبتلا به این بیماری است.

در این مرکز بهترین متخصصان تغذیه به طور منظم بماران دیابتیک را زیر نظر می گیرند و رژیم غذایی مناسبی برای ان ها در نظر می گیرند.متخصصان تغذیه بر اساس الگوی گزینشی آکادمی جهانی علوم تغذیه ای به شما مشاوره می دهند تا چگونه قند خون تان را کنترل کنید،وزن مناسب داشته باشید و تناسب اندام را تجربه کنید.