عوارض عروقی بیماری دیابت ممکن است در چشم ها هم ایجاد عوارض بکند برای همین بهتر است تا بیمار دیابتی جهت پیشگیری از عوارض چشمی به طور مستمر تحت معاینه متخصصان بیماری های چشم باشد. اگر احساس می کنید خوب نمی بینید یا در دیدن دور و نزدیک مشکل دارید، یا دچار دوبینی شده اید حتما باید زیر نظر متخصصان چشم باشید. توصیه ما به شما این است که حتما حداقل سالی یک بار به متخصص چشم و مرکز بینایی سنجی مراجعه کنید. در مرکزبین تخصصی دیابت تابان متخصص چشم شما را معاینه می کند و اگر به درمان نیاز داشته باشید، اقدامات لازم برای شما انجام می شود تا همۀ مشکلات بیناییتان رفع شود.