عوامل زمینه ساز دیابت

عوامل زمینه ساز دیابت:

در ابتلای به هر یک از انواع دیابت نوع ۱ یا ۲ وجود دو عامل زیر لازم است:

  • فرد مبتلا باید استعداد ژنتیکی ابتلای به بیماری را به ارث ببرد.
  • عاملی در محیط زندگی فرد بیماری را شروع نماید.

عوامل دیابت نوع ۱: این نوع دیابت بیشتر وابسته به عوامل محیطی است تا ژنتیکی. مهمترین عامل محیطی بعضی ویروسها مانند سرخجه هستند. . مهمترین عامل محیطی بعضی ویروسها مانند سرخجه هستند. . مهمترین عامل محیطی بعضی ویروسها مانند سرخجه هستند. . مهمترین عامل محیطی بعضی ویروسها مانند سرخجه هستند. شروع زود هنگام تغذیه تکمیلی در دوران شیرخوارگی مخصوصا مصرف شیر گاو عامل زمینه ساز دیگری در ابتلا به دیابت نوع ۱ است.

عوامل دیابت نوع ۲: در این نوع دیابت نسبت به نوع ۱ استعداد ژنتیکی نقش مهمتری را ایفا می کند.درعین حال این نوع دیابت به عوامل محیطی نیز وابسته است. افرادی که چربی زیاد و میوه و سبزیجات کمی مصرف می کنند و همچنین فعالیت بدنی کمی دارند و همین طور افراد چاق نیز در معرض ابتلای به دیابت قرار دارند.

عوامل دیابت بارداری: می توان گفت سابقه خانوادگی دیابت در بستگان درجه اول، چاقی، سن بالای ۲۵ سال  و ناهنجاریهای مادرزادی نوزاد، سقط خود به خودی یا زایمان نوزاد مرده،زایمان نوزاد درشت(بیشتر از ۴ کیلوگرم) و افزایش فشار خون از عوامل اصلی دیابت بارداری می باشند.

Leave a reply