بخش بسیار مهمی از اطلاعات تشخیصی بماران توسط تکنیک ها و روش های تصویر برداری مثل عکس برداری با رادیوگرافی، سونوگرافی و ماموگرافی، فلوروسکوپی و تطویربرداری فک و صورت به دست می آید. مرکز تخصصی رادیولوژی تابان آماده انجام هر گونه عکسبرداری رادیولوژی و اقدامات تشخیصی دیگر است.

 • سونوگرافی

  سونوگرافی…

 • سنجش تراکم استخوان

  تراکم استخوان…

 • تصویر برداری فک و صورت

  رادیولوژی فک و صورت…

 • ماموگرافی

  ماموگرافی…