مجله زندگی با دیابت به منظور کمک به شما جهت آگاهی یافتن در باره مسائل روز مربوط به دیابت و چالش های زندگی با دیابت تدوین می شود. همچنین تحقیق و توسعه جهت نگارش مطالبی در راستای کمک به ارتقای دانش و مهارت شما در مدیریت و مراقبت از دیابت، وظیفه اجرایی این مجله را پشتیبانی می کند.

امیدواریم تا مجله زندگی با دیابت بتواند به شما در تامین نیاز های فکریتان درباره دیابت کمک کند!

نسخه ویژه نوروز ۹۴

در این نسخه به مسائلی راجع به ابزارهای مدرن کنترل دیابت، خواص هفت سین، تغذیه سفر، کنترل قند خون و آزمایشات دیابت پرداخته شده است.

نسخه اسفند ماه ۹۳

در این نسخه بیشتر به راه حل های نوین کنترل دیابت و عوانل تاثیر گزار بر آن همچون استرس پرداخته شد. مفهوم مدیریت دیابت به صورت بسط یافته مطرح شده و همچنی توصیه های تغذیه ای برای دیابتی ها ارائه شده است.

نسخه دی ماه ۹۳

در این نسخه به مسائلی راجع به پیشگیری از دیابت، بیماری های مزمن چراغ خاموش و بحث جدال بر انگیز درمان قطعی دیابت نوع ۲ توسط فردی به نام دکتر آلپرچلیک در ترکیه پرداخته شده است.

درمان قطعی دیابت | کلینیک دیابت تابان-تشخیص و درمان دیابت | مجله دیابت

درمان قطعی دیابت | کلینیک دیابت تابان-تشخیص و درمان دیابت | مجله دیابت

درمان قطعی دیابت | کلینیک دیابت تابان-تشخیص و درمان دیابت | مجله دیابت
درمان قطعی دیابت | کلینیک دیابت تابان-تشخیص و درمان دیابت | مجله دیابت