جدا از چک کردن قند خون ناشتا هر فردی که بیماری دیابت دارد چه نوع ۱ و چه نوع ۲ باید حداقل هر شش ماه یک بار آزمایش هموگلوبین بدهدA1C ، با این آزمایش متوجه متوسط قندخون تان در دو تا سه ماه اخیر می شوید. در پلی کلینیک تابان تمام آزمایشات لازم برای بیماران دیابتی و نیز افراد دچار عوارض قلبی، کبدی، کلیوی و غیره انجام می شود و شما در زمان مراجعه به پلی کلینیک می توانید خیلی راحت تمام ازمایشات خود را هم در این محل انجام دهید.